doc. MUDr. Jana Radošinská PhD.

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava,
  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, Slovensko
  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Abstract name Year Section
Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom? 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics