MUDr. Mária Vidošovičová

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava,
  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom? 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics