Ing. Michal Malček PhD.

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Flavonoidy v prítomnosti iónu Cu(II): spínač pre pro-oxidačné vlastnosti a poškodenie DNA?! 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances