Marko Baralić

  • Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Pasterova 2, 11000 Belgrade, Serbia

Abstract name Year Section
Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances