Mgr. Martina Morová

  • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi najčastejšie sa v prostredí vyskytujúcich ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť a hladiny testosterónu u potkanov v dospelosti 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics