Mgr. Magdaléna Jašová PhD.

  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca

Abstract name Year Section
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics