Ing. Anna Blšáková

  • Chemický ústav SAV, Bratislava,

Abstract name Year Section
Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances