Michal Balogh

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, SR

Abstract name Year Section
Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)