Kristína Králiková

  • Ústav mikrobiológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Virulenčný potenciál baktérií Vibrio spp. izolovaných na Slovensku (2017-2018) 2019 Ecology and Environmental Sciences