RNDr. Jana Mašlanková PhD.

  • UPJŠ lekárska fakulta, Košice, Slovensko
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, Košice

Abstract name Year Section
Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Hodnotenie možných biomarkerov parodontitídy v sline 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine