RNDr. Zuzana Kudličková PhD.

  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Ústav farmaceutickej chémie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská Republika
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Hybridné chalkóny indolu, syntéza a antiproliferačné vlastnosti 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Interakcie hybridných chalkónov s ct-DNA 2021 Molecular biology and genetics