RNDr. Matej Baláž PhD.

  • Ústav geotechniky SAV, Slovenská Akadémia Vied, Watsonova 45, 04001 Košice, Slovensko
  • Oddelenie mechanochémie. Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 040 01 Košice

Abstract name Year Section
Stanovenie významných látok v extrakte Šalvie lekárskej (Salvia officinalis) pri biosyntéze strieborných nanočastíc 2019 Biotechnology and Food Technology
Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov ďateliny lúčnej 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv vonkajších podmienok na biosyntézu strieborných nanočastíc 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology