RNDr. Alexandra Benčová PhD.

  • Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, 842 48, Bratislava, Slovensko
  • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Účinok delécie génu na vybrané vlastnosti membrán kvasiniek 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Efekt delécie génu PDR16 na membránovú fluiditu kvasiniek Candida albicans 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics