Mgr. Jarmila Bíla

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko
  • Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Slovgen s. r. o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics