Ing. Svetlana Kryštofová PhD.

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. 2019 Biotechnology and Food Technology