Bc. Katarína Gardianová

  • Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen

Abstract name Year Section
Fenologické pomery v NPR Boky vo vzťahu ku klimatickej zmene 2019 Ecology and Environmental Sciences