Ing. Marek Bučko PhD.

  • Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovenská republika
  • Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovenská republika
  • Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi v miešanom bioreaktore 2019 Biotechnology and Food Technology
Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi 2020 Biotechnology and Food Technology
Prístrojovo riadené výkonné techniky pre imobilizáciu celobunkových biokatalyzátorov 2020 Biotechnology and Food Technology