Eva Šmitalová


Abstract name Year Section
Využitie žiarivých vlastností krajinných objektov v poľnohospodárskej praxi 2009 Ecology and Environmental Sciences