RNDr. Martin Galgóci PhD.

  • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Akademická 2, 950 07 Nitra, Slovenská republika
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Genetická štruktúra a diverzita hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej - kosodreviny na severnom Slovensku 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics