RNDr. Lenka Lorencová PhD.

  • Chemický Ústav SAV, Bratislava, Slovensko
  • Chemický ústav SAV, Bratislava,
  • Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Sledovanie vplyvu leptantov na elektrochemické správanie vzoriek MXénu Ti3C2Tx 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Glykoprofilácia proteínov ako pokročilý prístup pre diagnostiku rakoviny prsníka 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov 2021 Analytics in biological sciences