Mgr. Veronika Gajdošová

  • Chemický Ústav SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Sledovanie vplyvu leptantov na elektrochemické správanie vzoriek MXénu Ti3C2Tx 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances