Mgr. Veronika Lišková PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru 2019 Biotechnology and Food Technology