Bc. Adriána Dusíková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis 2019 Biotechnology and Food Technology
Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru 2019 Biotechnology and Food Technology
Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov 2019 Biotechnology and Food Technology