Natália Nosálová

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Biologický profil moču počas gravidity 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances