Mgr. Lucia Kučerová DrSc.

  • Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics