RNDr. Miroslava Matúšková PhD.

  • Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
  • Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics