Mgr. Marína Cihová PhD.

  • Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
  • Department of Molecular Oncology, Cancer Research Institute, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovakia

Abstract name Year Section
Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Establishment of chemotherapy-resistant breast cancer cell lines 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics