Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková PhD.

  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany, SR
  • Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany, SR

Abstract name Year Section
Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Úloha minimálneho ter operónu Escherichia coli v autoagregácii 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics