Vladimír Šišovský

  • Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, UK v Bratislave a UN Bratislava, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Nádorový proteín p53 a jeho prognostická hodnota pri karcinóme endometria človeka 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia progesterónového receptora a jej zmeny v I. a II. type karcinómu endometria 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia onkoproteínu C-erbB-2 v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia onkoproteínu Bcl-2 a jej zmeny pri hyperplázii endometria a karcinóme endometria človeka 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Estrogénový receptor alfa v I. a II. type karcinómu ľudského endometria 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Pro-apoptózový s Bcl-2 združený X proteín vo fyziologickom a v malígne zmenenom endometriu človeka 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics