PharmDr. Daniela Ježová DrSc.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics