Ing. Helena Galádová

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie a mikrobiológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma 2018 Biotechnology and Food Technology