Kristína Macáková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie,Ilkovičova 6, 84215, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Baktéria s najrýchlejším životným cyklom- Vibrio natriegens ako potenciálny kmeň pre heterologickú expresiu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics