Lenka Šimková


Abstract name Year Section
Biosorpcia a bioakumulácia hliníka vybranými formami biomasy mikroskopických húb 2010 Ecology and Environmental Sciences