Mgr. Vladena Bauerová-Hlinková PhD.

  • Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biochemická a proteomická charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných bakteriálnym druhom Exiguobacterium undae 2018 Open section