Ivana Šimková


Abstract name Year Section
Vplyv cyklického zmrazovania na teplotnú rozťažnosť pieskovca 2011 Ecology and Environmental Sciences