MUDr. Slávka Machalová MPH

  • Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava

Abstract name Year Section
Bisatelitový dicentrický marker chromozóm v prenatálnej genetickej diagnostike 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)