Mgr. Zuzana Kisová

  • Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Zachovanie kultúrneho dedičstva: utilizácia esenciálnych olejov pri dezinfekcii historických predmetov a objektov 2018 Open section
Biochemická a proteomická charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných bakteriálnym druhom Exiguobacterium undae 2018 Open section