Mgr. Bernard Mravec

  • Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Slovenská republika
  • Chemický ústav Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia/Bratislavský/ Karlova Ves

Abstract name Year Section
BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology