Mgr. Lucia Krasničanová

  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SK

Abstract name Year Section
Príprava a charakterizácia látok vhodných pre fluorescenčné značenie bakteriálnych buniek 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Nová cesta k tirapazaminu – hudbe budúcnosti v liečbe hypoxických nádorov 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology