Ing. Katarína Ženišová PhD.

  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, pracovisko Výskumný ústav potravinársky, Bratislava,

Abstract name Year Section
Mikroorganizmy identifikované modernými molekulárno-biologickými metódami v priebehu výroby ľadového vína 2018 Biotechnology and Food Technology