RNDr. Katarína Šoltys PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie

Abstract name Year Section
Využitie NGS na nekultivačnú charakterizáciu mikroflóry fermentovaných potravín 2018 Biotechnology and Food Technology