RNDr. Zuzana Bednáriková PhD.

  • Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej fyziky, Oddelenie biofyziky,SAV, Košice, Slovenká republika

Abstract name Year Section
MEOTA-BTZ deriváty inhibujú amyloidnú agregáciu lyzozýmu v závislosti od dĺžky linkera 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Effects of sarsasapogenin derivatives on amyloid fibrils and cell viability 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics