Mgr. Miroslav Gančár

  • Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
MEOTA-BTZ deriváty inhibujú amyloidnú agregáciu lyzozýmu v závislosti od dĺžky linkera 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics