RNDr. Miroslava Smrčová PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,

Abstract name Year Section
Stanovenie obsahu karnozínu vo vzorkách mäsa 2018 Open section for students