Anna Báreková


Abstract name Year Section
Metodika stanovenia Optimálnych frekvencií zvozu pre potreby zavedenia separovaného zberu na komunálnej úrovni 2009 Ecology and Environmental Sciences