doc. RNDr. Tatiana Matáková PhD.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Malá Hora 11161/4D, 03601 Martin
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová Medicína, Malá Hora 11161/4C, 03601 Martin

Abstract name Year Section
Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics