MUDr. Marek Zálešák PhD.

  • Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics