RNDr. MUDr. Roman Gardlík PhD.

  • Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava Slovensko

Abstract name Year Section
Testovanie transformácie baktérií E. coli chemickou transformáciou a použitím studenej plazmy 2017 Open section for students