prof. PharmDr. Daniela Ježová DrSc.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics