Mgr. Daniel Furka

  • Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta - Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Stanovenie optických a dielektrických vlastností nanočastíc ZnO prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie 2017 Open section
Charakterizácia a modifikácia ílových minerálov pomocou spektroskopie v THz oblasti 2017 Open section